Niet zonder risico Lees online 
Nysingh Advocaten
onderwijs
 
 
In deze nieuwsbrief
 

Johanneke Liebrand genomineerd voor Legal Woman of the Year 2019
"Wat een enorme eer om genomineerd te worden voor de titel Legal Woman of the Year 2019. Trots op Nysingh en de ruimte die ik krijg! Stemt u ook?"
Stem!
 
Mediation in het Onderwijs
Auteur: Marjolijn van Deventer
Conflicten ontstaan doordat ouders, leerlingen of onderwijzend personeel zich niet gehoord voelen. Zorgen, wensen en belangen worden ...
Lees meer  
 
Functionele scheiding van bestuur en intern toezicht
Auteur: Marieke Buit
Het is van belang dat de schoolbesturen ervoor zorgdragen dat hun eigen organisatie aan de door de inspectie genoemde kenmerken voldoet en ...
Lees meer  
 
 
WhatsApp in het onderwijs
Auteurs: Carola van Andel en Maarten van Nijendaal
Gebruikmaken van WhatsApp in het onderwijs is niet zonder risico. Er moet zorgvuldig …
Lees meer  
 
Medezeggenschap | Instemming (G)MR op hoofdlijnen begroting vereist
Auteurs: Ilona de Graaff en Johanneke Liebrand
De ministerraad heeft op 1 februari 2019 ingestemd met de introductie van een instemmingsrecht ...
Lees meer  
 
Help, een klacht!
Auteur: Henry van Essen
Klagen kan op veel manieren. Ouders en/of leerlingen kunnen hun beklag doen bij leraar, directie of bestuur. Of een officiële klacht bij de klachtencommissie over ...
Lees meer  
 
Nysingh Academy
5 november Online Seminar | Actualiteiten Arbeidsrecht
14 november De WAB & Flexibele arbeid: Is uw organisatie er op ingericht?
19, 21 en 26 november Studiemiddag voor overheden ‘Actualiteiten Civiel Recht’
Volg ons:  
Linkedin   Twitter   Facebook